Ons Programma

Intensief Frans

Intensief Frans

Inschrijvingen Open

Deze taalstage is eerst en vooral een herhaling van wat men geleerd heeft op school. Daarnaast staat ook nieuwe leerstof op het programma.

Leerlingen met herexamen of vakantiewerk worden, indien gewenst, individueel begeleid. Daarom werken we in kleine groepen.

Programma

Met leuke teksten, Franse muziek en dialogen oefenen we zowel de woordenschat als de spraakkunst. Ook de communicatieve vaardigheden (luisteren - spreken - lezen - schrijven) worden getraind.
Het resultaat is direct merkbaar: de deelnemers durven praten en zijn meer gemotiveerd om Frans te studeren op school.

Data (1 Subject)

Monitor (1 Monitor)

Vzw Plus

Vzw Plus

Vzw Plus