Betalingsvoorwaarden

Gelieve bij de inschrijving een voorschot van 30,00€ te betalen per overschrijving.


IBAN : BE60860006546670


BIC   : NICABEBB


Met duidelijke vermelding van:


  • naam van de deelnemer
  • het huidige "leerjaar"

Pas na ontvangst van het inschrijvingsformulier én het voorschot wordt de inschrijving definitief.

De rest van het bedrag wordt op de eerste dag van de taalvakantie betaald.